درباره پزشک

دکتر کتایون انصاری پس از اخذ دیپلم درسال۱۳۶۵ به صورت مستقیم وارد دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران_تهران گردیدند .
پس از اتمام دوره دکترای عمومی درسال ۱۳۷۳ به صورت مستقیم وارد رشته تخصصی گوش وحلق وبینی وجراحی پلاستیک بینی شدند ودر سال ۱۳۷۸ موفق به دریافت مدرک بورد تخصصی در این رشته شدند.
ایشان عضو جامعه جراحان ایران ، عضو انجمن تحقیقات راینولوژی ایران وعضو انجمن جراحان گوش وحلق وبینی وسر و گردن ایران هستند.
وی بیش از ۱۸ سال است که در زمینه جراحی پلاستیک بینی فعالیت می کنند. درحال حاضر به جز عمل زیبایی بینی هیچگونه عمل جراحی زیبایی دیگری انجام نمی دهند وتمام علم ومهارت خود را بر روی عمل زیبایی بینی متمرکز نموده اند.
ایشان معتقد هستند جراحی بینی آمیزه ای از علم وهنر و تعهد است. علم را می توان آموخت ولی هنر موهبتی الهی است که تنها عده ی محدودی از آن بهره مند هستند.
وی تعهد را ازملزومات کار خودشان می دانند.تعهد به بیمار وتعهد به کار از اصول ایشان است.ازجمله اصولی که ایشان سرلوحه کار خود قرار می دهند:
_انجام جراحی زیبایی بینی به همراه حفظ وبرقراری حداکثر عملکرد تنفسی بینی یا فانکشنال رینوپلاستی,بیمار با داشتن تنفس طبیعی از لذت داشتن یک بینی بسیار زیبا نیز بهره مند می گردد.
_دستیابی به زیبایی کلاسیک بینی باحفظ تناسب در صورت وبرقراری اندازه ها وزوایای علمی درصورت
_تخصیص زمان مناسب وکافی ودقت زیاد در جراحی هر بیمار
_پیگیری قبل وبعد از عمل تا برقراری کامل سلامت بیمار
باتوجه به دقت وتعهد کاری ایشان,درصد موفقیت ونتیجه کاری مربوط به جراحی بینی بالا می باشد به طوری که در مورد عملکرد بینی می توان گفت ۱۰۰%است. وجود بیماران زیادی که پس از رضایت از اعمال جراحی شان خود معرف ایشان و مشوق دوستان واقوامشان شده اند,گواه دقت …

ادامه مطلب